SEPA machtiging

Stap 1 van 3

33%
Naam: Aventel BV
Adres: Rijksstraatweg 371
Postcode: 2025 DB
Woonplaats: Haarlem
Land: Nederland
Incassant ID: NL71ZZZ343522580000

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Aventel BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aventel BV.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.